Album

Yin Yin Yin Yin
By: Dou Wei
Release:2018-08-06
"Yin Yin Yin" The guitar: Deng Ouge Beth: Chen Jin Drum: Dan Xiaofan Keyboard, voice, cucurbit flute, percussion and sampling: Dou Wei "Injury and defeat civilization" The guitar: Chen Jin The guitar,...
Mark
1150